Napełnianie butli - kompletny program

Informacje ogólne

Wspólnie z naszą siostrzaną firmą podejmujemy się zarówno standardowym jak i nowym wyzwaniom w zakresie automatycznego napełniania butli gazami skroplonymi. Tym samym nasz rozwiązania obejmują ekonomiczne i lokalne możliwości naszych klientów. W ten sposób powstają nowe systemy mogące spełnić praktycznie wszystkie wymagania. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu z międzynarodowymi klientami i partnerami zdobyliśmy pozycję wśród wiodących dostawców. Nasze produkty podlegają permanentnemu rozwojowi i spełniają wszelkie oczekiwania związane z bezpieczeństwem, jakością i ogólną funkcjonalnością.

 

Urządzenia do napełniania butli

Nasze napełniarki zostały zaprojektowane do napełniania butli gazami skroplonymi przy ciśnienia do ok. 25 BAR. Rozwiązania dla propanu/butanu są naszymi flagowymi produktami. Dzięki specjalnym modyfikacją, nasze napełniarki mogą być wykorzystywane również do innych mediów takich jak dwutlenek węgla, amoniak, chlor  czy czynniki chłodnicze.

Typy dostępnych napełniarek:

 

Systemy liniowe do napełniania butli

Liniowy system napełniania z przenośnikiem rolkowym

Przenośniki rolkowe są wykorzystywane przy budowie stacji do napełniania, na której ma miejsce nieregularne podawanie butli. Przenośniki te są jednocześnie najłatwiejszym sposobem transportowania butli. Gdy przenośnik rolkowy jest ustawiony z 2-3% spadkiem, butle przemieszczają się samoczynnie. po lekkim popchnięciu na wałkach osadzonych w łożyskach kulkowych.

Przenośniki rolkowe są zawieszone na takiej wysokości aby osiągnąć jak najlepsze warunki pracy. Każde z urządzeń do napełniania dostępne w naszej ofercie może zostać zainstalowane przy stacjach z przenośnikiem rolkowym.

Dla urządzeń napełniających i kontrolnych, ciągłość przenośnika rolkowego jest przerwana. Operator stacji musi podać butle do urządzenia.

> KARTA KATALOGOWA

Liniowy system napełniania z przenośnikiem łańcuchowym

Liniowe systemy do napełniania butli wraz z łańcuchowym przenośnikiem zostały zaprojektowane dla średnich wydajności napełniania butli. W zależności od wielkości butli, montowane jest do 5-6 napełniarek w rzędzie. Takie stanowisko zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze przez jedną osobę.

Transport butli do urządzenia napełniającego a następnie do jednostki kontrolnej i testującej odbywa się automatycznie. Prowadnice przenośnika łańcuchowego, napęd i stacje nawrotowe są przytwierdzone do podłoża ci umożliwia napełnianie dużych butli. Dla małych butli, stoją na podłożu a prowadnice przenośnika łańcuchowego są podwieszone.

Kompletny proces napełniania i kontroli jest zoptymalizowany za pomocą urządzeń pneumatycznych. Instalacja wszystkich urządzeń do napełniania, wymienionych w naszej ofercie, jest możliwa przy stanowisku napełniania z dodatkowym montażem podwieszanego mostu.

> KARTA KATALOGOWA

W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem: +48 (42) 633 60 72.

Systemy karuzelowe napełniania butli

Nasze systemy karuzelowe do napełniania butli oferują możliwość optymalizacji procesów napełniania pod względem ekonomicznym. Dzięki temu puste butle są automatycznie transportowane do równoważnych urządzeń napełniających zgodnie dalszymi procedurami technicznymi i logistycznymi.

Cechy:

 • platforma pozwala na instalację do 36 elektronicznych wago-napełniarek
 • zautomatyzowany transport butli przy pomocy przenośnika łańcuchowego z możliwością indywidualnych ustawień dla procesu
 • wydajność do 1200 butli na godzinę
 • bezstopniowa regulacja prędkości obrotowej umożliwia dostosowanie się do wielkości napełnianych butli
 • maksymalna wydajność przy minimalnym udziale personelu
 • automatyczny system wpychania/wypychania butli
 • opcjonalna możliwość podłączenia wagi kontrolnej, testera szczelności, urządzenia czyszczącego butle, foliarki a także innych komponentów, bezpośrednio do przenośnika łańcuchowego
 • rozmiar karuzeli zależy od żądanej wydajności
 • średnia wydajność napełniania butli: 1kg na 5 sek.

     

> KARTA KATALOGOWA

W celu uzyskania więcej informacji, prosimy o kontakt z naszym biurem: +48 (42) 633 60 72.

Urządzenia do sprawdzania szczelności butli

Urządzenie kontroli szczelności sprawdza szczelność zaworu butlowego zaraz po napełnieniu.

Podczas ręcznego testu elektronicznego, specjalny dzwon zostaje umieszczony manualnie na zaworze butlowym. Po naciśnięciu przycisku, powietrze znajdujące się w dzwonie zostaje odessane a następnie sprawdzane jest jego stężenie za pomocą specjalnego czujnika. Jeżeli stężenie gazu jest zbyt wysokie, zostanie to zakomunikowane po przez sygnał wizualny.

Podczas automatycznego testu elektronicznego nie jest wymagana obecność operatora urządzenia. Butle, które mają zostać poddane kontroli - odpowiednio dla różnej wysokości butli - są transportowane do urządzenia przy pomocy przenośnika łańcuchowego. Tutaj, dzwon jest umiejscowiony w pozycji centralnej i automatycznie opuszcza się na zawór butlowy gdzie następuje pomiar stężenia gazu. Nieszczelne butle są wypychane na przenośnik rolkowy za pomocą pneumatycznego wypychacza. Kontroler pneumatyczny jest zabudowany w szafie rozdzielczej.

Typy dostępnych urządzeń:

 • Ręczne urządzenie do sprawdzania szczelności butli typ MED1
 • Automatyczne urządzenie do sprawdzania szczelności butli typ AED

    

 

Urządzenia do foliowania zaworów butlowych

W celu uniknięcia niepożądanego wykorzystywania napełnionych butli, opracowaliśmy urządzenie foliujące zawór butlowy.

Zawór butlowy jest foliowany zaraz po napełnieniu za pomocą rękawka wykonanego z termokurczliwej folii. Każdy rękawek jest nakładany ręcznie na zawór butlowy.

W przypadku foliarki automatycznej typu AS, butla jest umiejscowiona w pozycji centralnej za pomocą urządzenia centrującego. Odpowiednia pozycja butli jest utrzymywana przez cały proces foliowania. Proces centrowania jest dopasowany dla butli o różnej wysokości. Dzwon foliujący opuszcza się automatycznie na zawór butlowy i przy pomocy gorącego powietrza obkurcza foliowy rękaw. Po foliowaniu następuje automatyczna zmiana butli. Kontroler pneumatyczny jest zabudowany w szafie rozdzielczej.

W przypadku foliarki manualnej typu MS1, dzwon jest umieszczany ręcznie za zaworze butlowym. To urządzenie może być połączone na jednym stanowisku gdzie odbywa się ważenie kontrolne.

Typy dostępnych urządzeń:

 • Ręczne urządzenie do foliowania zaworów butlowych typ MS1
 • Automatyczne urządzenie do foliowania zaworów butlowych typ AS

    

 

Urządzenia do opróżniania butli

Pneumatyczne urządzenie do opróżniania butli typ E1K-E5K

Dzięki temu urządzeniu można w bardzo łatwy sposób opróżnić niepoprawnie napełnione lub nieszczelne butle. Odprowadzone medium jest przepompowywane do zbiornika magazynowego.

Każde urządzenie do opróżniania składa się z wytrzymałej, stalowej ramy, która została zaprojektowana dla jednej lub wielu butli. Butle są wstawiane na ramę do góry nogami w sposób manualny. Duże, ciężkie butle mogą być umieszczane na urządzeniu przechylającym, które znajduje się na poziomie ziemi jest obsługiwane przy pomocy ręcznego koła lub dźwigni. Urządzenie może być wyposażone w odpowiednie złącza rozładunkowe dla różnych zaworów butlowych.

Opróżnianie butli może odbywać się jednocześnie. Gdy butle są puste, proces opróżniania zostaje zakończony przy pomocy automatycznego wyłącznika. Alternatywnie, po osiągnięciu ciśnienia minimalnego, które może zostać odczytane na manometrze, proces może zostać zakończony ręcznie. Do opróżniania wykorzystywane są pompy z napędem pneumatycznym. W przypadku niewielkiej ilości opróżnianych butli istnieje możliwość montażu pompy ręcznej (pompa ręczna KRUG).  

Mobilne urządzenie do opróżniania butli typ EM-KFZ

Istnieją różne powody opróżniania zbiorników samochodowych. Jest to potrzebne do przeprowadzenia konserwacji lub wymiany zaworu. Również w przypadku gdy auto po malowaniu powinno zostać odstawione do suszarni. W takich sytuacjach zbiornik samochodowy powinien zostać zdemontowany lub opróżniony.

Cechy:

 • wykonanie mobile ze wszystkimi akcesoriami do procesu opróżniania
 • pompa z napędem pneumatycznym pozwala na dostarczenie zarówno fazy ciekłej i gazowej

Użytkowanie i funkcje:

 • przy pomocy dwóch zaworów kulowych ustala się czy zbiornik samochodowy ma zostać opróżniony czy napełniony
 • ta sama ilość gazu zostanie wypompowana ze zbiornika magazynującego i wpompowana do zbiornika samochodowego. brak ubytków gazy podczas przepompowywania