Kontenerowy system odparowujacy z odparowywaczami elektrycznymi typ FAS 2000 – maks. całkowita wydajność: do 1250 kg/h

Kontenerowy system odparowujący z odparowywaczem elektrycznym typ FAS 2000 do propanu/butanu (LPG), przeznaczony do instalacji w strefie zagrożonej wybuchem (Z-2), w stalowym kontenerze z dwuskrzydłowymi drzwiami oraz dwoma kratkami wentylacyjnymi, kompletny i zmontowany.

W skład przykładowego systemu wchodzą:

 • Kontener stalowy wyposażony w fluorescencyjną lampę (2x3 6W), z włącznikiem światła oraz wyłącznikiem awaryjnym
 • Zawór kulowy i filtr siatkowy (drobny) na wlocie
 • Manometr z zaworem odcinającym
 • Zawór bezpieczeństwa
 • 8 odparowywaczy elektrycznych typ FAS 2000 (170 kg/h), całkowita wydajność 1.250 kg/h,
  podłączenie elektryczne: 400V, 50 Hz, 24 kW na parownik (całkowite: 192 kW)
 • Panel kontrolny dla każdego parownika, podłączony
 • Wylot: przyłącze spawne
 • Zawór kulowy na wylocie
 • Separator
 • Linia wlotowa, wylotowa i powrotu na tylnej ścianie kontenera

Dokumentacja: deklaracja zgodności UE