Tankowanie pojazdów LNG i L-CNG

Stacje "combo" pozwalają na tankowanie zarówno LNG jak i L-CNG. W tej wersji, obie linie tankowania działają w oparciu o ten sam zbiornik magazynowy LNG. Na końcu obu linii tankowania znajduje się co najmniej jeden dystrybutor, odpowiednio do LNG i L-CNG.

Opis procesu:

LNG ze zbiorników magazynowych jest przetłaczane do parownic atmosferycznych za pomocą wysokociśnieniowego modułu pompowego pod ciśnieniem ok. 300 BAR. LNG zmienia stan skupienia i już w postaci gazowej przechodzi do panelu kontrolnego, który odpowiada za zarządzanie akumulatorem ciśnienia CNG. Sam akumulator ciśnienia posiada jeden, dwa lub trzy różne poziomy ciśnienia co jest niezbędne do stopniowego tankowania pojazdu. Nasza podstawowa oferta obejmuje akumulator dwustopniowy. Następnie CNG jest tankowane do pojazdu za pomocą odpowiedniego dystrybutora.

W przypadku linii tankowania LNG, opiera się ona na kriogenicznym module pompowym. Jest on m.in. odpowiedzialny za przetłoczenie LNG do odpowiedniego dystrybutora tankującego pojazd. LNG znajdujące się w zbiorniku magazynowym utrzymywane jest na stałym poziomie nasycenia. Pozwala to na tankowanie wszystkich wersji pojazdów zasilanych LNG.