Tankowanie zbiornika magazynowego LNG

Napełnianie zbiornika magazynowego może zostać wykonane na dwa różne sposoby – z oraz bez dodatkowego modułu pompowego. Ze względów ekonomicznych, nie oferujemy modułu pompowego do napełniania zbiornika magazynowego. Użycie pompy skraca czas napełniania. Standardowe autocysterny w Europie nie są wyposażone w pompy. Jeżeli pompa nie jest dostępna, wytwarza się ciśnienie różnicowe – za pomocą odparowywacza zamontowanego na autocysternie. Ciśnienie różnicowe pozwala na przetłoczenie fazy ciekłej z autocysterny do zbiornika magazynowego. Wąż do napełniania jest przeważnie przewożony na cysternach samochodowych – jeśli jest taka potrzeba możemy dodatkowo zaoferować wąż. Wybór przyłączy na zbiorniku magazynowym musi zostać dokonany w trakcie procesu zamawiania.

Informacja: większość autocystern w Europie nie jest wyposażona w system pomiarowy. Jeżeli jest konieczność pomiaru masy lub objętości LNG, należy uzgodnić to z firmą przewozową. Za dodatkową opłatą możemy wyposażyć punkt napełniania w metrologiczną jednostkę pomiarową.