Niskociśnieniowy odparowywacz atmosferyczny

Odparowywacz podgrzewa LNG poza zbiornikiem i częściowo odprowadza je z powrotem do zbiornika. Druga część jest dodawana do LNG skierowanego na pompę. Poprzez podniesienie temperatury, LNG osiąga stan nasycony i może być stosowane we wszystkich powszechnych pojazdach.

  • Materiał: Al 6060
  • Ciśnienie obliczeniowe: 40 bar
  • Temperatura obliczeniowa: -196°C / +60°C
  • Wymiary: 1.620 x 1.770 x 5.950 (h) mm
  • Certyfikat: Dyrektywa 2014/68/UE – PED